Shotokan karate club Louny

Shotokan karate club Louny

+menu-


 • Venkovní tréninky – začínáme

  Posted on by admin

  Od 20.4.2021 začínáme s venkovními tréninky (každé úterý a čtvrtek). Sraz je v 16:45 před městskou sportovní halou. Tréninky budou končit v 18:00 hod. Organizace venkovních tréninků bude vycházet z aktuální epidemické situace (covid). Tento týden budou tréninkové jednotky organizovány tak, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými cvičenci.

  Dále platí samostatná individuální tréninková příprava. Začátky (14. týden) byly rozpačité, ale pomalu se vás zapojuje více. Jen tak dál. Chválíme všechny, kteří cvičí.

  Vaši trenéři

   


 • Ind. trén. příprava – 16. týden

  Posted on by admin

  V 16. týdnu (od 19.4.2021 do 25.4.2021) pokračujeme s individuální tréninkovou přípravou. Platí stejné tréninkové cíle jako pro minulý týden.

  Nezapomeňte vždy poslat trenérům své výsledky za minulý týden. Výsledky budeme bodovat a kdo tréninkové cíle překročí, dostane více bodů.

  Vaši trenéři


 • Ind. trén. příprava – 15. týden

  Posted on by admin

  V 15. týdnu (od 12.4.2021 do 18.4.2021) pokračujeme s individuální tréninkovou přípravou. Platí stejné tréninkové cíle jako pro minulý týden.

  Nezapomeňte do 18.4.2021 poslat trenérům své výsledky za minulý týden. Výsledky budeme bodovat a kdo tréninkové cíle překročí, dostane více bodů.

  Vaši trenéři


 • Individuální tréninková příprava

  Posted on by admin

  Vážení členové,

  protože se zlepšilo počasí, ale stále není epidemická situace taková, abychom mohli začít cvičit společně jako v minulém roce, rozhodli jsme se, že je třeba začít s individuální přípravou. Pro každý týden určíme tréninkové cíle, které budeme s postupem času a na základě zpětné vazby upravovat. Do cvičení se mohou zapojit i rodinní příslušníci, což je vítáno zejména u vytrvalostních cvičení mladších členů (běh nebo kolo).

  Pro týden od 5.4.2021 do 11.4.2021 (14. týden) jsme určili tyto cíle pro individuální přípravu:

  - vytrvalostní cvičení: 3 km běh (nebo srovnatelná aktivita – krosový trenažér apod.) nebo 10 km jízda na kole

  - technické cvičení: 30x zacvičit kata (možno opakovat jednu kata)

  - posilovací cvičení: 30 kliků a 200 dřepů

  Uvedené limity je třeba splnit za celý týden a je možné je libovolně rozložit (např. 3x běh po jednom km). S jakýmikoliv dotazy se obracejte na trenéry.

  Do konce následujícího týdne (15. týden) každý člen (nebo jeho rodič) pošle kterémukoliv trenérovi na e-mail (nebo přes sociální sítě apod.) zprávu, zda limity splnil, případně o kolik překonal.

  Vaši trenéři


 • Členské známky svazu karate – 2021

  Posted on by admin

  Vážení členové,

  přestože nemůžeme společně trénovat, musíme za každého člena uhradit roční známku Českému svazu karate.

  Žádáme proto všechny členy, aby každý uhradil do 28.2.2021 na účet klubu (číslo účtu: 223945386/0600) 300,- Kč. Při zadání platby uvádějte jméno člena a případně také datum narození.

  Děkujeme.

  Vaši trenéři


 • Letní soustředění 2021 – přihlášky

  Posted on by admin

  Vážení členové,

  připravujeme opět každoroční letní soustředění v Jesenici u Rakovníka. S provozovatelem jsme domluveni na rezervaci ubytování. Přestože nevíme, co nám koronavirová situace dovolí, chceme být připraveni. Proto potřebujeme u provozovatele rezervovat předpokládaný počet míst. Budeme vám proto zasílat e-mailem informace a přihlášky na soustředění a prosíme ty, kteří by na soustředění chtěli jet, aby je vyplnili a např. naskenované poslali e-mailem zpět.

  Bude-li soustředění zrušeno z epidemiologických důvodů, budou všechny zaplacené zálohy vráceny. Pokud se někdo nebude moci soustředění zúčastnit ze zdravotních důvodů (onemocnění, karanténa apod.), budou mu zaplacené zálohy vráceny.

  Vaši trenéři

   


 • Zrušené tréninky v tělocvičně od 9.10. do 31.10.2020

  Posted on by admin

  Bohužel, z důvodu vládních nařízení a omezení nám škola od pátku 9.10.2020 (včetně) neumožní přístup do tělocvičny.  Vzhledem k navazujícím podzimním prázdninám se tréninky v tělocvičně nebudou konat nejméně do konce října.

  O případných venkovních trénincích pro zájemce budete informovat dodatečně.

  Trenéři

   


 • Tréninky pokračují

  Posted on by admin

  Upozorňujeme členy klubu a všechny potencionální zájemce o cvičení karate, že tréninky nadále probíhají beze změny, tj. na ZŠ Prokopa Holého, v úterý, čtvrtek a pátek v nezměněných časech (od 17:30 hod).


 • Tréninky 1. a 2.10.2020

  Posted on by admin

  Ve čtvrtek 1.10.2020 a v pátek 2.10.2020 budou tréninky na ZŠ Prokopa Holého. Sraz před školou v 17:15. Přineste si roušky, které musíte mít ve škole před cvičením a po cvičení.

  Situaci od pondělí 5.10.2020 nyní řešíme. Vzhledem k tomu, že naši členové se aktivně účastní soutěží Českého svazu karate a Ústeckého svazu karate, nevztahuje se na jejich tréninky limit 10 osob. Nyní však vyjasňujeme, zda ze strany školy nebudou přijata přísnější opatření.

  Sledujte i nadále webové stránky a facebook, a to nejlépe před každým tréninkem.

  Trenéři


 • Odjezd na letní soustředění 25.7.2020

  Posted on by admin

  Odjezd na soustředění je v sobotu 25.7.2020.

  Sejdeme se na parkovišti před Základní školou Prokopa Holého (7. ZŠ) ve 14:00 hod. Je to nutné z důvodu potvrzení dokumentů týkajících se Covid – 19, které nám zaslal provozovatel kempu. Bez potvrzení těchto dokumentů bohužel nemůžeme do areálu přicestovat.

  Obsahem prohlášení je:

  1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/účastníka pobytu v RS Pod Kempem neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění ( např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chutí a čichl apod.)
  2. Prohlašuji, že pobytu se dítě/účastník zúčastňuje dobrovolně.

  Samotný odjezd na místo bude individuální, s tím, že bychom vás chtěli požádat o příjezd do Jesenice do 16 hodin.

  Věříme, že vám tyto předem neavizované informace nezpůsobí velké problémy.

  Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny účastníky.
  Trenéři SKC Louny

   

  Celý text prohlášení ke stažení: Prohlášení COVID 19


 • LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2020 BUDE

  Posted on by admin

  S velkou radostí Vám tímto oznamujeme, že letošní plánované soustředění našeho klubu se uskuteční v původním termínu, tj. 25.7. – 1.8. 2020 na obvyklém místě: Rekreační, sportovní a školící středisko Pod Kempem č. p. 422, 270 33 Jesenice.
  S největší pravděpodobností dojde jen k jedné změně oproti minulým ročníkům, a to, že budeme začínat večeří, tzn. že bude posunut odjezd z Loun (po domluvě pro ty, kteří nebudou mít vlastní odvoz), příp. příjezd na místo (pro ty, kteří budou cestovat po vlastní ose). Vše potřebné se samozřejmě včas dozvíte.
  V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat trenéry.