Shotokan karate club Louny

Shotokan karate club Louny

+menu-


 • Tréninky od září 2022

  Posted on by admin

  Ve školním roce 2022/2023 začínáme s tréninky v úterý 6.9.2022 od 17:30 hod. (sraz před ZŠ jako dosud v 17:15). Tréninky budou začínat v obvyklou dobu s jednou změnou, a to že páteční tréninky budou končit v 18:30 hod. (viz sekce Tréninky).


 • Letní soustředění 30.7.2022 – 6.8.2022

  Posted on by admin

  Informace pro účastníky Letního soustředění 2022 (Rekreační, sportovní a školící středisko Pod Kempem č.p. 422, 270 33 Jesenice):

  - podrobné informace o soustředění byly všem účastníkům předány písemně. Pokud by je někdo ztratil, napište trenérům a pošleme je elektronicky,

  - příjezd na soustředění je individuální – sraz všech je na místě soustředění mezi 15:00 a 16:00 hod. (30.7.2022); kdo potřebuje řešit dopravu, zavolá trenérům,

  - odjezd ze soustředění bude opět individuální – cca po 9 hod. (6.8.2022),

  - u nezletilých účastníků soustředění rodiče (zákonní zástupci) na místě předají: Kartičku pojištěnce, očkovací průkaz (případně jejich fotokopie), prohlášení o bezinfekčnosti.  Léky, pokud je dítě potřebuje (jen nejnutnější, ne doplňky stravy atd). Vše výše uvedené vložené v obálce, nadepsané jménem dítěte a telefonním číslem na rodiče, na kterém budou po dobu soustředění k zastižení. Připomínáme kontrolu dětí před odjezdem (hlava, vyrážka, klíšťata, atd). 

  - kapesné 200,- Kč na výlet (bude vybráno na začátku soustředění).

   


 • Letní soustředění 2022

  Posted on by admin

  Vážení členové,

  také toto léto se uskuteční pravidelné letní soustředění karate. Termín soustředění se však oproti minulosti posouvá o týden, a to na období od 30. července 2022 do 6. srpna 2022.

  Součástí soustředění budou i zkoušky na technické stupně (včetně letošního náboru).

  Vaši trenéři


 • VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  Posted on by admin

  Z důvody uzavření školy během vánoc nebudou tréninky od 23.12.2021 do 31.12.2021. Poslední trénink v tomto kalendářním roce bude v úterý 21.12.2021. První trénink v následujícím kalendářním roce bude v úterý 4.1.2021.

  Trenéři


 • COVID – tréninky od 23.11.2021

  Posted on by admin

  Vážení členové,

  na základě aktuálních protiepidemických opatření budou na trénink vpuštěny pouze osoby splňující tyto podmínky:

  - osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19, a současně
  - osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:

  • dokončené očkování;
  • prodělání nemoci do 180 dní;
  • osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin, pouze v případě aktivity organizované pod sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní.

  Z toho vyplývá, že u dětí do 12 let bude kontrolováno pouze to, zda nevykazují příznaky onemocnění Covid – 19, ale nebude u nich požadováno doložení očkování, prodělání nemoci nebo negativního testu.

  Trenéři

   

   

   


 • Příprava na Memoriál

  Posted on by admin

  Jak jistě všichni víte, v neděli 12.9. pořádá náš klub závody.

  Tímto bychom vás, kdo budete mít chvilku času a chuti, chtěli požádat o pomoc s přípravou.
  Jedná se o přestěhování věcí ze školy Prokopa Holého, a to v pátek 10.9. v 15:00. Sraz u školy.

  V sobotu 11.9. bychom uvítali pomoc s přípravou sportovní haly, a to od 9:00 hodin ráno.
  V případě dotazů neváhejte kontaktovat trenéry.

   

  Předem moc děkujeme za vaši pomoc a spolupráci.

  Trenéři


 • Veřejné vystoupení 21.8.2021

  Posted on by admin

  V sobotu 21.8.2021 máme od 13 hod. vystoupení na výstavišti v Lounech. Sraz členů klubu, kteří se účastní vystoupení (mohou dorazit i Ti, kteří v posledních dvou týdnech nebyly na tréninku) je ve 12:30 hod. před ZŠ Prokopa Holého (u koupaliště).

  Cvičíme v botech. Kdo má, vezme si kimono.

  Trenéři


 • Informace k soustředění

  Posted on by admin

  Informace pro účastníky Letního soustředění 2021:

  - příjezd na soustředění je individuální – sraz na místě soustředění je mezi 15:30 a 16:00 hod. (24.7.2021); kdo potřebuje řešit dopravu, zavolá trenérům

  - vemte si sebou respirátory

  - nezapomeňte na test nebo očkování ke COVIDu (viz podrobnější informace a další varianty ve zprávě ze dne 9.7.2021 na webových stránkách)

   


 • Letní soustředění 2021 – COVID

  Posted on by admin

  Letní soustředění od 24. 7. 201 do 31. 7. 2021 se koná. Jak my, tak ubytovatel musíme dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se COVIDu. Jedním z nejdůležitějších pravidel je čl. I odst. 16 mimořádného opatření ze dne 25. června 2021, č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN (poslední změna proběhla opatřením ze dne 2. 7. 2021, č. j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN).

   

  Podle odst. 16 je nutné, aby všichni účastníci soustředění splňovali některou z následujících variant:

   

  a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

  i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

  ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

  za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

  d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo

  e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

  g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

  h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

   

  Je nutné, abyste sledovali případné zpřísnění opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví

   

  Vzhledem k tomu, že chceme, aby všichni byli ohleduplní vůči ostatním, rozhodli jsme se, že s výjimkou osob, které splní variantu očkování, bude nejlepší, pokud se všichni účastníci soustředění nechají v posledních třech pracovních dnech před soustředěním otestovat na PCR test (např. https://www.labweb.cz/book/covid-19/19939.0/54). Prosíme všechny, aby upřednostnili tuto variantu.

   

  Vzhledem k negativním zkušenostem ohledně korektnosti čestných prohlášení při sebetestování, jestliže někdo bude předkládat takové čestné prohlášení, budeme trvat na tom, aby sebetestování bylo zopakováno za přítomnosti zástupce klubu.

   

  Děkujeme všem za pochopení.

   

  Trenéři